bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce jest podmiotem leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia nr 25 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 27 marca 1998 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Siedzibą Szpitala jest miejscowość Ameryka w województwie warmińsko-mazurskim.
Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  3. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
  4. innych przepisów powszechnie obowiązujących odnoszących się do działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  5. Statutu SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.Opublikował: Sylwia Draszek
Publikacja dnia: 08.05.2019
Podpisał: Sylwia Draszek
Dokument z dnia: 08.05.2019
Dokument oglądany razy: 3 506