bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń

 1. Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne rehabilitacji leczniczej i alergologii dla dzieci i młodzieży do lat 25.
 2.  Szpital udziela również świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii jednego dnia dla dzieci i dorosłych oraz innych specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci i dorosłych. Szczegółowe rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny Szpitala.
 3. Szpital prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, to jest działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.
 4. Szpital realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, oraz uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
 5. Szpital realizuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego na podstawie odrębnych przepisów.

Leczone schorzenia

 • Ortopedyczne - złamania kręgosłupa, złamania kończyn, stany po urazach kostnych w opatrunkach gipsowych i po zaopatrzeniu ortopedycznym, stany po korekcjach kostnych dynamicznych oraz po plastyce wiązadeł, skoliozy, kyfozy, deformacje wrodzone kręgosłupa, deformacje kończyn;
 • Chirurgiczne - po urazach tkanek miękkich, nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych i naczyniowych, po oparzeniach;
 • Neurologiczne - mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo - rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, zespoły korzeniowe;
 • Neurochirurgiczne - stany po urazach czaszkowo - mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN, dyskopatie;
 • Reumatologiczne - stany podostre upośledzające funkcje narządów ruchu;
 • Choroby alergologiczne - astma oskrzelowa, pyłkowica, alergie skóry i przewodu pokarmowego;
 • Schorzenia układu oddechowego - nawracające i przewlekłe infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych;
 • Schorzenia narządów ruchu - wrodzone i nabyte deformacje klatki piersiowe, skoliozy mózgowe porażenie dziecięce, stany po urazach i zabiegach operacyjnych.


Opublikował: Sylwia Draszek
Publikacja dnia: 11.12.2012
Podpisał: Sylwia Draszek
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 2 791